Mã Vùng 0520x / +212520xMã Vùng:0520x     (+212520x)
Thành phố hoặc Khu vực:Casablanca

Quốc gia:

Maroc