Mã Vùng 052 / +38552Mã Vùng:052     (+38552)
Thành phố hoặc Khu vực:Istria

Quốc gia:

Croatia