Mã Vùng 05155 / +495155Mã Vùng:05155     (+495155)
Thành phố hoặc Khu vực:Emmerthal

Quốc gia:

Đức