Mã Vùng 0513 / +31513Mã Vùng:0513     (+31513)
Thành phố hoặc Khu vực:Heerenveen

Quốc gia:

Hà Lan