Mã Vùng 05128 / +495128Mã Vùng:05128     (+495128)
Thành phố hoặc Khu vực:Hohenhameln

Quốc gia:

Đức