Mã Vùng 050 / +23450Mã Vùng:050     (+23450)
Thành phố hoặc Khu vực:Ikare

Quốc gia:

Nigeria