Mã Vùng 0492 / +64492Mã Vùng:0492     (+64492)
Thành phố hoặc Khu vực:Wellington

Quốc gia:

New Zealand