Mã Vùng 04858 / +494858Mã Vùng:04858     (+494858)
Thành phố hoặc Khu vực:Sankt Margarethen Holst

Quốc gia:

Đức