Mã Vùng 04665 / +494665Mã Vùng:04665     (+494665)
Thành phố hoặc Khu vực:Emmelsbüll-Horsbüll

Quốc gia:

Đức