Mã Vùng 04623 / +494623Mã Vùng:04623     (+494623)
Thành phố hoặc Khu vực:Böklund

Quốc gia:

Đức