Mã Vùng 04494 / +494494Mã Vùng:04494     (+494494)
Thành phố hoặc Khu vực:Bösel Oldenburg

Quốc gia:

Đức