Mã Vùng 04347 / +494347Mã Vùng:04347     (+494347)
Thành phố hoặc Khu vực:Flintbek

Quốc gia:

Đức