Mã Vùng 04253 / +494253Mã Vùng:04253     (+494253)
Thành phố hoặc Khu vực:Asendorf Kr Diepholz

Quốc gia:

Đức