Mã Vùng 04191 / +494191Mã Vùng:04191     (+494191)
Thành phố hoặc Khu vực:Kaltenkirchen Holst

Quốc gia:

Đức