Mã Vùng 04188 / +494188Mã Vùng:04188     (+494188)
Thành phố hoặc Khu vực:Welle Nordheide

Quốc gia:

Đức