Mã Vùng 04158 / +494158Mã Vùng:04158     (+494158)
Thành phố hoặc Khu vực:Roseburg

Quốc gia:

Đức