Mã Vùng 04132 / +494132Mã Vùng:04132     (+494132)
Thành phố hoặc Khu vực:Amelinghausen

Quốc gia:

Đức