Mã Vùng 03987 / +493987Mã Vùng:03987     (+493987)
Thành phố hoặc Khu vực:Templin

Quốc gia:

Đức