Mã Vùng 039772 / +4939772Mã Vùng:039772     (+4939772)
Thành phố hoặc Khu vực:Rothemühl

Quốc gia:

Đức