Mã Vùng 039607 / +4939607Mã Vùng:039607     (+4939607)
Thành phố hoặc Khu vực:Kotelow

Quốc gia:

Đức