Mã Vùng 039089 / +4939089Mã Vùng:039089     (+4939089)
Thành phố hoặc Khu vực:Bismark Altmark

Quốc gia:

Đức