Mã Vùng 037382 / +4937382Mã Vùng:037382     (+4937382)
Thành phố hoặc Khu vực:Geringswalde

Quốc gia:

Đức