Mã Vùng 036945 / +4936945Mã Vùng:036945     (+4936945)
Thành phố hoặc Khu vực:Henneberg

Quốc gia:

Đức