Mã Vùng 03663 / +493663Mã Vùng:03663     (+493663)
Thành phố hoặc Khu vực:Schleiz

Quốc gia:

Đức