Mã Vùng 035795 / +4935795Mã Vùng:035795     (+4935795)
Thành phố hoặc Khu vực:Königsbrück

Quốc gia:

Đức