Mã Vùng 035603 / +4935603Mã Vùng:035603     (+4935603)
Thành phố hoặc Khu vực:Burg Spreewald

Quốc gia:

Đức