Mã Vùng 035454 / +4935454Mã Vùng:035454     (+4935454)
Thành phố hoặc Khu vực:Uckro

Quốc gia:

Đức