Mã Vùng 03542 / +493542Mã Vùng:03542     (+493542)
Thành phố hoặc Khu vực:Lübbenau Spreewald

Quốc gia:

Đức