Mã Vùng 035364 / +4935364Mã Vùng:035364     (+4935364)
Thành phố hoặc Khu vực:Lebusa

Quốc gia:

Đức