Mã Vùng 03493 / +493493Mã Vùng:03493     (+493493)
Thành phố hoặc Khu vực:Bitterfeld

Quốc gia:

Đức