Mã Vùng 034920 / +4934920Mã Vùng:034920     (+4934920)
Thành phố hoặc Khu vực:Kropstädt

Quốc gia:

Đức