Mã Vùng 033968 / +4933968Mã Vùng:033968     (+4933968)
Thành phố hoặc Khu vực:Meyenburg Kr Prignitz

Quốc gia:

Đức