Mã Vùng 033926 / +4933926Mã Vùng:033926     (+4933926)
Thành phố hoặc Khu vực:Herzberg Mark

Quốc gia:

Đức