Mã Vùng 0318 / +31318Mã Vùng:0318     (+31318)
Thành phố hoặc Khu vực:Ede

Quốc gia:

Hà Lan