Mã Vùng 02940 / +542940Mã Vùng:02940     (+542940)
Thành phố hoặc Khu vực:Río Negro

Quốc gia:

Argentina