Mã Vùng 028199 / +37428199Mã Vùng:028199     (+37428199)
Thành phố hoặc Khu vực:Shatin

Quốc gia:

Armenia