Mã Vùng 02573 / +492573Mã Vùng:02573     (+492573)
Thành phố hoặc Khu vực:Nordwalde

Quốc gia:

Đức