Mã Vùng 02561 / +492561Mã Vùng:02561     (+492561)
Thành phố hoặc Khu vực:Ahaus

Quốc gia:

Đức