Mã Vùng 02532 / +492532Mã Vùng:02532     (+492532)
Thành phố hoặc Khu vực:Ostbevern

Quốc gia:

Đức