Mã Vùng 02525 / +492525Mã Vùng:02525     (+492525)
Thành phố hoặc Khu vực:Beckum-Neubeckum

Quốc gia:

Đức