Mã Vùng 02501 / +492501Mã Vùng:02501     (+492501)
Thành phố hoặc Khu vực:Münster-Hiltrup

Quốc gia:

Đức