Mã Vùng 0250 / +373250Mã Vùng:0250     (+373250)
Thành phố hoặc Khu vực:Florești

Quốc gia:

Moldova