Mã Vùng 0235 / +40235Mã Vùng:0235     (+40235)
Thành phố hoặc Khu vực:Vaslui

Quốc gia:

Romania