Mã Vùng 0232 / +54232Mã Vùng:0232     (+54232)
Thành phố hoặc Khu vực:Buenos Aires

Quốc gia:

Argentina