Mã Vùng 0231 / +54231Mã Vùng:0231     (+54231)
Thành phố hoặc Khu vực:Buenos Aires

Quốc gia:

Argentina