Mã Vùng 02304 / +492304Mã Vùng:02304     (+492304)
Thành phố hoặc Khu vực:Schwerte

Quốc gia:

Đức