Mã Vùng 02246 / +492246Mã Vùng:02246     (+492246)
Thành phố hoặc Khu vực:Lohmar Rheinland

Quốc gia:

Đức