Mã Vùng 022293 / +37422293Mã Vùng:022293     (+37422293)
Thành phố hoặc Khu vực:Aramus

Quốc gia:

Armenia