Mã Vùng 01904 / +441904Mã Vùng:01904     (+441904)
Thành phố hoặc Khu vực:York

Quốc gia:

Vương quốc Liên hiệp Anh