Mã Vùng 01756 / +441756Mã Vùng:01756     (+441756)
Thành phố hoặc Khu vực:Skipton

Quốc gia:

Vương quốc Liên hiệp Anh